Mã Swift Code Vietcombank | BFTVVNVX

SWIFT Code Ngân hàng Vietcombank hay BIC Code Vietcombank có mã BFTVVNVX dùng để nhận diện thương hiệu Ngân hàng Vietcombank, được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn thế giới.

Mã swift code ngân hàng Vietcombank Việt Nam là:

BFTVVNVX

FAQ - Câu hỏi thường gặp

BFTVVNVX

Bài viết cùng chuyên mục