Chính sách bảo mật 

 

Ngày có hiệu lực: ngày 1 tháng 4 năm 2022

Ngày cập nhật: 05/04/2022

 

Chính sách Bảo mật này mô tả loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập cho các mục đích riêng của chúng tôi; cách chúng tôi sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin đó; và những lựa chọn mà bạn có. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận các thực tiễn và mục đích thu thập thông tin được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Bất kỳ điều khoản viết hoa nào được sử dụng, nhưng chưa được định nghĩa, trong Chính sách Bảo mật này đều có nghĩa được cung cấp trong Điều khoản Sử dụng của Dịch vụ hiện hành.

Trong một số trường hợp, Creditcard.com.vn có thể thay mặt khách hàng nhận hoặc xử lý Thông tin Cá nhân. Trong những tình huống đó, chính sách bảo mật của khách hàng sẽ được áp dụng

 

Các loại thông tin chúng tôi thu thập

Sau đây là các ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ bạn, về bạn và / hoặc  từ các nguồn khác, bao gồm các bên thứ ba, đối tác kinh doanh, chi nhánh của chúng tôi hoặc các nguồn công khai. 

 

Thông tin được thu thập trực tiếp từ bạn: 

 • Đăng ký tài khoản . Tên, email, số điện thoại của bạn và các thông tin liên quan khác khi bạn tạo tài khoản. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến các hành động mà bạn thực hiện khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để cung cấp các chức năng liên quan đến tài khoản cho người dùng của chúng tôi. Tài khoản có thể được sử dụng để thanh toán dễ dàng, lưu sở thích của bạn, chọn lĩnh vực quan tâm và lịch sử giao dịch.
 • Biểu mẫu khách hàng tiềm năng và Vị trí đặt hàng . Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn sử dụng khách hàng tiềm năng và biểu mẫu đặt hàng trên Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, email, số điện thoại, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán của bạn (ví dụ: số thẻ tín dụng). Ngoài ra, các biểu mẫu này có thể yêu cầu thông tin cụ thể theo yêu cầu của bạn, chẳng hạn như kiểu dáng và sản xuất ô tô cho bảo hiểm ô tô, nghĩa vụ quân sự cho giáo dục trung học hoặc thông tin khác do một trong những khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi yêu cầu. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các hoạt động liên quan đến hợp đồng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. 
 • Thông tin tài chính. Trên một số Dịch vụ của Creditcard.com.vn, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin như mã định danh quốc gia, lịch sử tín dụng, thu nhập, số tiền cho vay và số dư tài khoản liên quan đến việc yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Ví dụ bao gồm các câu hỏi về thẻ tín dụng và các câu hỏi về khoản vay đối với các sản phẩm như thế chấp, các khoản vay cá nhân và các khoản vay dành cho sinh viên. Trong một số tình huống đối với một số Dịch vụ nhất định. Mục đích của việc thu thập là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh sử dụng thông tin này để hỗ trợ yêu cầu của bạn và kết nối bạn với những người cho vay cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.   
 • Thông tin bạn đăng trên các dịch vụ.  Khi có trên Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp hoặc đăng thông tin lên Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tên người dùng, nhận xét, lượt thích, sở thích, trạng thái, hình ảnh và các tham chiếu đến sự hiện diện trực tuyến của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho các mục đích của mình và / hoặc cung cấp thông tin này cho người khác khi bạn yêu cầu.
 • Thông tin bạn cung cấp về người khác.  Đôi khi, bạn có thể cung cấp thông tin về những người khác - ví dụ, để giới thiệu một người bạn nhận bản tin. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho những người mà bạn giới thiệu.  
 • Các cuộc khảo sát . Khi bạn tham gia vào một cuộc khảo sát, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn cung cấp thông qua cuộc khảo sát. Nếu khảo sát được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì chính sách bảo mật của bên thứ ba cũng áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để hiểu ý kiến ​​của bạn và thu thập thông tin liên quan đến tổ chức của chúng tôi. 
 • Rút thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi . Khi bạn chọn tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi, chúng tôi thu thập thông tin về bạn, bao gồm thông tin liên hệ để thông báo cho bạn nếu bạn được chọn. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là do chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để vận hành cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng. Trong một số bối cảnh, luật pháp yêu cầu chúng tôi thu thập thông tin về những người tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng của chúng tôi và chúng tôi có lợi ích kinh doanh trong việc tuân thủ các luật đó. 
 • Danh sách gửi thư . Nếu bạn đăng ký một trong các danh sách gửi thư của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email và / hoặc địa chỉ bưu điện của bạn. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh chia sẻ thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. 
 • Quảng cáo đối tác . Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn có thể chọn để cung cấp như một phần của chương trình khuyến mãi với một công ty khác. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để thực hiện các chương trình khuyến mãi của mình. 
 • Phản hồi / Hỗ trợ . Nếu bạn cung cấp phản hồi cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, chúng tôi có thể thu thập tên và địa chỉ e - mail của bạn, cũng như bất kỳ nội dung nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi, để trả lời. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh tiếp nhận và hành động theo phản hồi hoặc vấn đề của bạn.
 • Dữ liệu liên quan đến việc làm (trực tiếp từ bạn):  Khi bạn chọn đăng ký làm việc với Creditcard.com.vn, chúng tôi thu thập thông tin cần thiết để xử lý đơn đăng ký của bạn hoặc để giữ bạn làm nhân viên. Điều này có thể bao gồm, trong số những thứ khác, sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn, Số bảo hiểm xã hội và thông tin khác mà bạn cung cấp trong quá trình nộp đơn và tuyển dụng. Mục đích của việc thu thập là giúp chúng tôi phù hợp với bạn cho các vị trí đang mở, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng và thực hiện hợp đồng lao động của chúng tôi hoặc dự kiến ​​việc làm với bạn.

 

Thông tin được thu thập tự động:  

 • - mail Interconnectivity . Nếu bạn nhận được email từ chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ để thu thập dữ liệu liên quan đến thời điểm bạn mở thư của chúng tôi, nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc biểu ngữ nào trong thư và thực hiện mua hàng. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để hiểu cách bạn tương tác với các thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn. 
 • Thiết bị Di động (chẳng hạn như Điện thoại, Máy tính bảng, TV đã Kết nối, Bảng điều khiển Trò chơi và Các Thiết bị Truyền trực tuyến Phương tiện Kỹ thuật số khác). Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ Thiết bị di động của bạn , chẳng hạn như thông tin nhận dạng duy nhất được phát từ thiết bị của bạn khi truy cập một trong các Dịch vụ của chúng tôi. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để xác định những khách truy cập duy nhất và hiểu cách người dùng tương tác với chúng tôi trên thiết bị của họ. 
 • Các tương tác trên trang web . Chúng tôi sử dụng công nghệ để khám phá cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi (ví dụ: phát lại phiên). Điều này có thể bao gồm những liên kết nào bạn nhấp vào hoặc thông tin bạn nhập vào các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi. Điều này cũng có thể bao gồm thông tin về thiết bị hoặc trình duyệt của bạn. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh hiểu cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi để cải thiện trang web của chúng tôi tốt hơn, đồng thời hiểu sở thích và mối quan tâm của bạn để chọn các dịch vụ mà bạn có thể thấy hữu ích nhất. Chúng tôi cũng có nhu cầu kinh doanh để bảo mật Dịch vụ của mình cũng như phát hiện và ngăn chặn gian lận. 
 • Dữ liệu Vị trí . Khi bạn sử dụng một số Dịch vụ nhất định của chúng tôi, chúng tôi có thể xin phép bạn để thu thập dữ liệu vị trí của bạn .. Một số tính năng trong Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như ưu đãi dựa trên vị trí) chỉ có thể hoạt động khi xác nhận vị trí của bạn và do đó các tính năng như vậy sẽ không khả dụng nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu vị trí của mình. Tính cụ thể của dữ liệu vị trí có thể phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm thiết bị bạn đang sử dụng và cách bạn kết nối với Internet. Nếu bạn bật dịch vụ vị trí cho Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu vị trí định kỳ khi bạn sử dụng hoặc để mở Dịch vụ của chúng tôi. Tùy thuộc vào nền tảng bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng của chúng tôi (ví dụ: iOS của Apple, Android của Google), bạn có thể kiểm soát xem dữ liệu vị trí có được thu thập hay không bằng các điều khiển trên thiết bị của mình.
 • Cookie, nói chung . Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động nhân danh chúng tôi và các doanh nghiệp khác thu thập thông tin trên các trang của chúng tôi có thể tự động thu thập hoặc nhận một số thông tin nhất định liên quan đến bạn và / hoặc (các) thiết bị của bạn như một phần của việc bạn sử dụng  Dịch vụ thông qua theo dõi dựa trên thiết bị các công nghệ như cookie, pixel, thẻ, báo hiệu, tập lệnh hoặc công nghệ khác. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để làm cho trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả, cung cấp cho bạn những trải nghiệm trang web khác nhau và cung cấp cho bạn khả năng lưu các tùy chọn của bạn như đăng nhập và ngôn ngữ ưa thích. Xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin. 
 • Cookie, để quảng cáo . Một số Dịch vụ của chúng tôi  tham gia vào quảng cáo dựa trên hành vi, có nghĩa là công nghệ đó ( ví dụ:cookie) được sử dụng để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để cung cấp quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc trên các trang web khác. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh tham gia vào quảng cáo dựa trên hành vi và thu thập các phân tích về Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm dữ liệu vị trí địa lý, chẳng hạn như (a) thông tin xác định vị trí chính xác của thiết bị di động của bạn (khi bạn đồng ý cho phép một ứng dụng hoặc Dịch vụ thu thập thông tin này) và (b) địa chỉ IP của bạn, địa chỉ này có thể được sử dụng để ước tính vị trí gần đúng của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng Dịch vụ hoạt động bình thường, đồng thời cung cấp nội dung và quảng cáo tùy chỉnh, bao gồm cả quảng cáo được cá nhân hóa, cho bạn. Xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin. 
 • Theo dõi thiết bị chéo . Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin về tương tác của người dùng với các trang web và ứng dụng không liên kết sử dụng công nghệ của chúng tôi, bao gồm cookie và các công nghệ theo dõi tương tự. Điều này cho phép chúng tôi suy ra sự hiện diện của một người dùng hoặc hộ gia đình thông thường đằng sau nhiều thiết bị hoặc trình duyệt, sau đó liên kết các trình duyệt và thiết bị đó thành một biểu đồ thiết bị. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh phải hiểu việc người dùng sử dụng các trang web của chúng tôi trên các thiết bị để cho phép người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên một thiết bị và tiếp tục liền mạch từ nơi họ dừng lại trên một thiết bị khác . Chúng tôi cũng có nhu cầu kinh doanh cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa trên từng thiết bị được suy ra từ các mẫu duyệt trên tất cả các thiết bị. 
 • Phân tích dữ liệu. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích trang web nhất định, bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics, để giúp chúng tôi hiểu và phân tích cách khách truy cập sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin, bao gồm loại trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ Giao thức Internet (IP), tên miền, hoạt động nhấp chuột, trang web giới thiệu và / hoặc dấu ngày / giờ cho khách truy cập. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để giám sát mạng của chúng tôi và những người truy cập vào các trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận được các báo cáo dựa trên việc sử dụng các công nghệ này trên cơ sở cá nhân và tổng hợp. Các dịch vụ phân tích này, bao gồm cả các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics, cũng sử dụng thông tin này để đặt quảng cáo cho các sản phẩm của chúng tôi trên các trang web khác mà bạn truy cập sau khi sử dụng Trang web. Những quảng cáo này có thể dựa trên các hành động như các trang bạn đã truy cập và các hành động bạn thực hiện trong quá trình sử dụng Trang web. Để biết thêm thông tin về cách Google có thể sử dụng dữ liệu mà Google thu thập thông qua Trang web mà bạn có thể bấm vào đây . Bạn cũng có thể chọn cài đặt  Tiện ích bổ sung trình duyệt  chọn không tham gia Google Analytics để chọn không tham gia thu thập dữ liệu Google Analytics. Có thể tìm thấy thêm thông tin trong Chính sách Cookie của chúng tôi . 

 

Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ các nguồn khác: 

 • Thông tin khách hàng . Chúng tôi có thể thu thập thông tin liên lạc như tên, e - mail, địa chỉ và / hoặc số điện thoại của các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi và nhân viên của họ mà chúng tôi có thể tương tác. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để làm cho trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả và cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi khả năng lưu các tùy chọn như đăng nhập và ngôn ngữ ưa thích. 
 • Thông tin tài chính. Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các dịch vụ báo cáo tín dụng và với sự cho phép của bạn, (các) công ty tổng hợp dữ liệu tài chính và (các) nhà cung cấp dịch vụ tài chính của bạn khi bạn sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cần thiết trong quá trình cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, các mối quan hệ khách hàng hiện tại, để phục vụ một tài khoản và theo sự cho phép của luật tiểu bang và liên bang.
 • Thông tin nhân khẩu học . Thông tin Cá nhân như tuổi, giới tính, quy mô gia đình và / hoặc trình độ học vấn của bạn. Mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu này là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh để tùy chỉnh nội dung, quảng cáo và tìm hiểu về khán giả của chúng tôi. 
 • Thông tin hoạt động và sử dụng . bao gồm thông tin về sở thích, hành vi mua hàng của bạn và dữ liệu điều hướng khác, chẳng hạn như các trang web đã truy cập và quảng cáo được xem hoặc nhấp vào, được sử dụng để tùy chỉnh nội dung và quảng cáo. 
 • Dữ liệu được quan sát công khai . Chẳng hạn như các hoạt động trên blog, video và các bài đăng trực tuyến khác được sử dụng để tùy chỉnh nội dung và quảng cáo. 
 • Nền tảng truyền thông xã hội và các dịch vụ khác của bên thứ ba . Một số Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng được thiết kế để tương tác với các nền tảng truyền thông xã hội và các dịch vụ của bên thứ ba khác (ví dụ: Facebook, Twitter, Instagram và các chương trình khách hàng thân thiết). Nếu bạn truy cập Dịch vụ bằng một trong các nền tảng truyền thông xã hội này hoặc cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào các dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba đó, chẳng hạn như dữ liệu tài khoản và hồ sơ và chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu này với thông tin chúng tôi đã có về bạn. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các nền tảng xã hội, vui lòng tham khảo phần Tính năng xã hội bên dưới.
    Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn thông qua các ứng dụng tương tác (ví dụ: thiết bị di động, dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba và trình phát âm thanh và video được nhúng), từ các đối tác và trang web đồng thương hiệu (ví dụ: trên các trang Facebook của chúng tôi), từ các nhà quảng cáo của chúng tôi, và từ các nguồn có sẵn trên thị trường (ví dụ: trình tổng hợp dữ liệu và cơ sở dữ liệu công cộng). Chính sách Bảo mật này không bao gồm các hoạt động của các bên thứ ba, bao gồm cả những bên có thể tiết lộ thông tin cho chúng tôi.
 • Dữ liệu liên quan đến việc làm  Khi bạn chọn đăng ký tuyển dụng với Công ty Creditcard.com.vn, bao gồm thông tin từ cơ quan tuyển dụng. Mục đích của việc thu thập là giúp chúng tôi phù hợp với bạn để tìm các vị trí mở và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng. 

 

Sử dụng và xử lý thông tin

Ngoài các mục đích và cách sử dụng được mô tả ở những nơi khác trong chính sách này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin theo những cách sau:

 • Để nhận dạng bạn khi bạn tham gia với chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cung cấp các đề xuất nội dung dựa trên các tương tác và sở thích của bạn.
 • Để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn và để hoàn thành các đơn đặt hàng trong Dịch vụ của chúng tôi và với Khách hàng của chúng tôi.
 • Để xử lý các giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ có tính phí, bao gồm xử lý các khoản thanh toán và xác minh danh tính hoặc thông tin thanh toán của bạn để đảm bảo an ninh và bảo vệ.
 • Để liên lạc với bạn (ví dụ: về tài khoản của bạn hoặc cập nhật các điều khoản của chúng tôi) và để trả lời các câu hỏi liên quan đến hỗ trợ, cơ hội việc làm hoặc các yêu cầu khác.
 • Cung cấp tài liệu tiếp thị và quảng cáo liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi theo luật hiện hành, bao gồm thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, bán hàng, nghiên cứu tiếp thị hoặc khuyến mại của chúng tôi.
 • Để cung cấp cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa trên Dịch vụ của chúng tôi dựa trên hoạt động trực tuyến của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin có được để cải thiện hệ thống quảng cáo của mình để có thể hiển thị cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích có liên quan, đo lường hiệu quả và phạm vi tiếp cận của quảng cáo và dịch vụ, xác minh việc phân phối và theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo, đồng thời đảm bảo rằng một quảng cáo chỉ được phân phối khi một người thực đang truy cập trang web và những người dùng tương tự không thấy các quảng cáo giống nhau quá thường xuyên. Bạn có thể cập nhật các tùy chọn của mình về quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập liên kết Cài đặt Cookie ở chân trang của mỗi trang web để quản lý cài đặt của bạn.
 • Để xác minh việc bạn tham gia và tính đủ điều kiện tham gia các cuộc thi, chương trình tặng quà hoặc rút thăm trúng thưởng và thông báo cho bạn nếu bạn đã thắng. Nếu thông tin dự thi của bạn sẽ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, chúng tôi sẽ tiết lộ điều đó trong các quy tắc hiện hành điều chỉnh cuộc thi, chương trình tặng quà hoặc rút thăm trúng thưởng đó.
 • Để theo dõi, cải thiện và tiến hành phân tích về Dịch vụ của chúng tôi và các dịch vụ sản phẩm của nhà quảng cáo.
 • Vì mục đích quản trị nội bộ, chẳng hạn như an toàn và bảo mật của Dịch vụ của chúng tôi và để quản lý các mối quan hệ của chúng tôi.
 • Để cho phép bạn tham gia chia sẻ xã hội, bao gồm các nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội trực tiếp và triển khai các Tính năng xã hội mà bạn chọn sử dụng.
 • Các Ứng dụng trong Dịch vụ của chúng tôi có thể yêu cầu gửi thông báo đẩy cho bạn theo thời gian để cập nhật cho bạn về bất kỳ sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi nào mà chúng tôi có thể đang thực hiện. Ứng dụng cũng có thể yêu cầu bạn cho phép để truy cập vào máy ảnh và ảnh của bạn. Nếu bạn không muốn nhận các loại thông tin này nữa hoặc nếu ban đầu bạn đã đồng ý cho ứng dụng truy cập máy ảnh và ảnh của mình và bạn muốn ngăn Ứng dụng truy cập chúng, bạn có thể tắt chúng ở cấp thiết bị. Để đảm bảo bạn nhận được thông báo thích hợp, chúng tôi sẽ cần thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, chẳng hạn như hệ điều hành và thông tin nhận dạng người dùng.
 • Để phát hiện các sự cố bảo mật và bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp, bao gồm các nỗ lực thao túng hoặc vi phạm các chính sách, thủ tục cũng như điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, thiết lập hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi, bảo vệ trước một khiếu nại pháp lý và điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến hành vi sai trái có thể xảy ra.
 • Đối với các mục đích khác không được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này mà bạn có thể đồng ý (tùy từng thời điểm) và nếu được pháp luật cho phép.

 

Mặc dù các phần ở trên mô tả (các) mục đích chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin của bạn, trong nhiều trường hợp, chúng tôi có nhiều hơn một mục đích. Ví dụ: nếu bạn hoàn tất giao dịch mua hàng trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, nhưng chúng tôi cũng thu thập thông tin của bạn vì chúng tôi có nhu cầu kinh doanh trong việc duy trì thông tin của bạn sau khi giao dịch của bạn hoàn tất để chúng tôi có thể nhanh chóng và dễ dàng phản hồi cho bất kỳ câu hỏi về đơn đặt hàng của bạn. Do đó, việc thu thập và xử lý thông tin của bạn dựa trên các bối cảnh khác nhau dựa trên sự đồng ý của bạn, nhu cầu của chúng tôi để thực hiện hợp đồng, nghĩa vụ của chúng tôi theo luật và / hoặc nhu cầu của chúng tôi để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

 

Chia sẻ thông tin

Ngoài các tình huống cụ thể được thảo luận ở nơi khác trong chính sách này, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Chi nhánh và Mua lại . Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các công ty liên kết của chúng tôi (ví dụ: công ty mẹ, công ty chị em, công ty con, công ty liên doanh hoặc các công ty khác dưới sự kiểm soát chung). Nếu một công ty khác mua lại hoặc có kế hoạch mua lại công ty, doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với công ty đó bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp, kể cả ở giai đoạn thương lượng. 
 • Khách hàng Doanh nghiệp của chúng tôi. Khi chúng tôi thay mặt khách hàng doanh nghiệp của mình thu thập thông tin, chúng tôi chia sẻ thông tin đó với những khách hàng đó. 
 • Nhà cung cấp dịch vụ . Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài những việc khác, các nhà cung cấp dịch vụ có thể giúp chúng tôi quản lý trang web của mình, thực hiện các cuộc khảo sát, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ hoặc hỗ trợ hoạt động kinh doanh và các chức năng quản trị khác của chúng tôi, xử lý thanh toán và hỗ trợ thực hiện các đơn đặt hàng. 
 • Quảng cáo đối tác . Chúng tôi có thể cung cấp các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác với các đối tác bên thứ ba. Nếu bạn quyết định tham gia một cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc khuyến mại được tài trợ bởi và / hoặc liên kết với đối tác bên thứ ba, thì thông tin bạn cung cấp sẽ được chia sẻ với chúng tôi và với họ. Việc họ sử dụng thông tin của bạn không bị điều chỉnh bởi chính sách bảo mật này.
 • Dịch vụ đo lường đối tượng. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các công ty đo lường khán giả như Comscore và Nielsen để giúp chúng tôi và các trang web khác đo lường và hiểu khán giả xem nội dung của chúng tôi.
 • Hành vi xem video. Tuân theo luật hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ hành vi xem video của bạn với các bên thứ ba bao gồm các công ty quảng cáo, đối tác phân tích và các trang web truyền thông xã hội.
 • Thông tin Tổng hợp và Ẩn danh . Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, ẩn danh với bất kỳ bên thứ ba nào. Thông tin này không được liên kết với thông tin cá nhân có thể nhận dạng bạn hoặc một cá nhân khác.
 • Quảng cáo. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu nhất định với các nền tảng Quảng cáo, bao gồm Google và Mạng xã hội như Twitter, Facebook, LinkedIn và Snapchat để cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu người dùng và khách hàng hiện tại bằng các chiến dịch quảng cáo có liên quan cao. Vì mục đích của các chiến dịch như vậy. Chúng tôi có thể chia sẻ một mã duy nhất (chẳng hạn như địa chỉ email được băm) với Nền tảng Quảng cáo hiện hành để số nhận dạng đó được đối sánh với những người dùng hiện tại của Nền tảng Quảng cáo có liên quan và để xác định các đối tượng tiềm năng có liên quan cho quảng cáo được nhắm mục tiêu. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ như Đối sánh khách hàng của Google Ads, LiveRamp, Đối tượng phù hợp trên LinkedIn và Đối tượng tùy chỉnh của Facebook cho những mục đích này. Ngoài các quảng cáo cho hàng hóa và dịch vụ của chính chúng tôi, chúng tôi cũng có thể tạo điều kiện cho các bên thứ ba quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của riêng họ, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu những quảng cáo đó đến những người có thể quan tâm đến họ nhất. Những quảng cáo này có thể được hiển thị trong Dịch vụ của chúng tôi. Để cung cấp các quảng cáo có liên quan đến bạn, địa chỉ IP của bạn có thể được sử dụng, cũng như hệ điều hành và loại thiết bị của bạn. Thông tin về thiết bị cụ thể của bạn sẽ được sử dụng để hiển thị cho bạn các quảng cáo hoạt động bình thường trên thiết bị đó. Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn của mình bằng cách truy cập vào Thông tin về thiết bị cụ thể của bạn sẽ được sử dụng để hiển thị cho bạn các quảng cáo hoạt động bình thường trên thiết bị đó. Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn của mình bằng cách truy cập vào Thông tin về thiết bị cụ thể của bạn sẽ được sử dụng để hiển thị cho bạn các quảng cáo hoạt động bình thường trên thiết bị đó. Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn của mình bằng cách truy cập vàoChính sách Cookie hoặc bên dưới trong phần 'Lựa chọn của Bạn' của chính sách này. 
 • Công khai . Một số Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cơ hội để đăng nhận xét hoặc đánh giá trong một diễn đàn công khai. Nếu bạn quyết định gửi thông tin về Dịch vụ của chúng tôi, thông tin đó có thể được công bố rộng rãi
 • Người hoặc Tổ chức khác với sự đồng ý của bạn.Với sự đồng ý thích hợp khi được yêu cầu, một số Dịch vụ nhất định có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đối tác tiếp thị bên thứ ba và họ có thể liên hệ với bạn qua email, điện thoại, thư bưu điện hoặc các phương thức giao tiếp thông thường khác với các thông điệp tiếp thị và quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Đôi khi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để nhận thêm thông tin liên lạc từ một trong các đối tác quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn như khi chúng tôi thực hiện một cuộc thi với nhà quảng cáo đó. Khi bạn đồng ý nhận thông tin từ nhà quảng cáo bên thứ ba đó, thông tin cá nhân của bạn sẽ được quản lý bởi chính sách bảo mật của chính bên thứ ba đó. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể hỏi liệu bạn có muốn chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba khác không được mô tả ở nơi khác trong Chính sách quyền riêng tư này.
 • Tiết lộ khác mà không có sự đồng ý của bạn . Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin theo trát đòi hầu tòa, trát đòi hoặc lệnh tòa, hoặc liên quan đến bất kỳ quy trình pháp lý nào hoặc để tuân thủ các luật liên quan. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để thiết lập hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi, bảo vệ trước khiếu nại pháp lý, điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra, gian lận đáng ngờ, sự an toàn của con người hoặc tài sản hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.

Tính năng xã hội

Một số Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng được thiết kế để cho phép các tương tác mà bạn thực hiện giữa trang web của chúng tôi và các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm các mạng xã hội của bên thứ ba (gọi chung là "Tính năng xã hội"). Ví dụ: bạn có thể "thích" hoặc "chia sẻ" nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trên các trang web hoặc dịch vụ khác, chẳng hạn như Facebook / Instagram ,  Twitter YouTube / Google và  LinkedIn Bằng cách chọn thích hoặc chia sẻ thông tin từ Dịch vụ của chúng tôi thông qua các dịch vụ này, bạn nên xem lại chính sách bảo mật của dịch vụ đó. 

Nếu bạn sử dụng Tính năng xã hội trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi từ Tính năng xã hội, cả Creditcard.com.vn và các dịch vụ truyền thông xã hội vận hành các Tính năng xã hội đó đều có thể có quyền truy cập vào thông tin nhất định về bạn và việc bạn sử dụng cả trang web của chúng tôi và của họ. Nếu bạn là thành viên của một trang mạng xã hội và đã đăng nhập, các giao diện được định cấu hình trên Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép trang mạng xã hội kết nối hành vi truy cập và duyệt web của bạn với dữ liệu cá nhân được lưu giữ trên trang mạng xã hội của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này trên cơ sở tổng hợp để đặt quảng cáo dựa trên sở  thích của bạn trên các trang web truyền thông xã hội này. Các thông lệ này được điều chỉnh bởi các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang mạng xã hội này và bạn nên xem xét các điều khoản này một cách riêng biệt.

 Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho phép a) truy cập và thu thập thông tin có sẵn từ tài khoản mạng xã hội của bạn; và b) thay mặt bạn đăng thông tin cho bạn bè của bạn. Khi bạn kết nối dịch vụ mạng xã hội của mình với tài khoản Creditcard.com.vn, bạn cho phép chúng tôi truy cập thông tin nhất định về bạn từ dịch vụ mạng xã hội của bạn để cung cấp nội dung và dịch vụ, bao gồm cả việc giúp chúng tôi điều chỉnh thông tin liên lạc của mình cho phù hợp với bạn và phát triển nội dung và dịch vụ trực tuyến phong phú trên các Dịch vụ. Thông tin chúng tôi có thể truy cập từ các dịch vụ mạng xã hội của bạn được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật và cài đặt của các dịch vụ bên thứ ba đó.

Thông tin được thu thập và lưu trữ bởi các trang web truyền thông xã hội vẫn tuân theo các nguyên tắc về quyền riêng tư của các trang web đó, bao gồm cả việc họ có tiếp tục chia sẻ thông tin với chúng tôi hay không, các loại thông tin được chia sẻ và lựa chọn của bạn liên quan đến những gì hiển thị cho người khác trên trang thứ ba đó- các trang web hoặc dịch vụ của bên.

Quản lý thông tin của bạn

Bạn có thể thực hiện các lựa chọn sau bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi tại đây về Thông tin cá nhân của bạn:

 • Truy cập thông tin cá nhân của bạn . Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thay mặt chúng tôi thu thập. Nếu luật pháp yêu cầu, theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn.
 • Thay đổi thông tin cá nhân của bạn . Chúng tôi dựa vào bạn để cập nhật và chỉnh sửa Thông tin cá nhân của bạn. Lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ thông tin lịch sử trong các tệp sao lưu của mình khi được pháp luật cho phép. Nếu Dịch vụ của chúng tôi không cho phép bạn cập nhật hoặc sửa một số thông tin nhất định, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được mô tả bên dưới. Nếu chúng tôi đang xử lý Thông tin cá nhân của bạn thay mặt cho một trong những khách hàng của mình, chúng tôi sẽ trả lời rằng chúng tôi đang hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ và không thể thực hiện theo yêu cầu của bạn. 
 • Xóa thông tin cá nhân của bạn . Khi chúng tôi thay mặt mình thu thập thông tin, chúng tôi thường lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ dài hơn. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu thông tin về thời gian chúng tôi lưu giữ một loại thông tin cụ thể hoặc yêu cầu chúng tôi xóaThông tin Cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được mô tả bên dưới. Nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa ra yêu cầu xóa thông tin, nhưng bạn cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi phải giữ Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi hoặc cho một mục đích kinh doanh khác của chúng tôi. Nếu chúng tôi đang xử lý Thông tin cá nhân của bạn thay mặt cho một trong những khách hàng của mình, chúng tôi sẽ trả lời rằng chúng tôi đang hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ và không thể thực hiện theo yêu cầu của bạn.
 • Phản đối một số quy trình xử lý nhất định. Khi chúng tôi thay mặt mình xử lý thông tin, bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được mô tả bên dưới. 
 • Thu hồi sự đồng ý . Nếu bạn thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc xử lý thông tin cá nhân, thì chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ cho bạn được nữa. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể hạn chế hoặc từ chối yêu cầu thu hồi sự đồng ý của bạn nếu luật cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh đầy đủ danh tính của bạn. Bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý xử lý (trong đó quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý) bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được mô tả bên dưới. 

Lưu ý rằng, theo yêu cầu của pháp luật, để xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chứng minh danh tính của mình. Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu tối thiểu bạn cung cấp tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung để xác minh danh tính của bạn tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân liên quan đến yêu cầu của bạn.

Nếu bạn không muốn đưa ra yêu cầu truy cập, xóa hoặc Không bán bằng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi. Để liên hệ với chúng tôi về bất kỳ yêu cầu bảo mật nào khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@creditcard.com.vn

Bạn cũng có thể thực hiện các lựa chọn sau liên quan đến các tùy chọn liên lạc:

 • Email quảng cáo . Bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn với mục đích cho phép chúng tôi gửi các bản tin, khảo sát, chào hàng và các tài liệu quảng cáo khác cho bạn, cũng như các đề nghị được nhắm mục tiêu từ các bên thứ ba. Bạn có thể ngừng nhận email quảng cáo bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký trong email bạn nhận được. Nếu bạn quyết định không nhận email quảng cáo, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông tin liên quan đến dịch vụ.
 • Thư khuyến mại. Nếu bất kỳ lúc nào bạn không muốn nhận các đề nghị và / hoặc thông tư từ chúng tôi, bạn có thể xóa mình khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi (thông tin liên hệ của chúng tôi ở bên dưới) với "KHÔNG CÓ MAIL" trong dòng chủ đề cùng với tên của bạn, địa chỉ và mã zip. Xin lưu ý rằng thư của chúng tôi được chuẩn bị trước khi chúng được gửi đi. Mặc dù chúng tôi sẽ xóa tên của bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi sau khi nhận được yêu cầu của bạn, nhưng bạn vẫn có thể nhận được thư từ chúng tôi đã được gửi trước khi tên của bạn bị xóa.
 • Tin nhắn văn bản và thông báo đẩy.  Nếu bạn nhận được tin nhắn văn bản từ chúng tôi có chứa thông tin khuyến mại, bạn có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản trong tương lai bằng cách trả lời “DỪNG” hoặc “HÃY BỎ QUA”. Bạn kiểm soát trên thiết bị của mình liệu bạn có nhận được thông báo đẩy hay không. 
 • Dò tìm trực tuyến. Chúng tôi hiện không nhận ra các tín hiệu trình duyệt tự động liên quan đến cơ chế theo dõi, có thể bao gồm hướng dẫn "Không theo dõi".

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử, là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi phải thông báo cho bạn về việc vi phạm Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng điện tử, bằng văn bản hoặc qua điện thoại, nếu được pháp luật cho phép.

Một số trang web của chúng tôi cho phép bạn tạo tài khoản. Khi thực hiện, bạn sẽ được nhắc tạo mật khẩu. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của mình và bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự truy cập hoặc sử dụng tài khoản của bạn bởi người khác đã lấy được mật khẩu hoặc thiết bị của bạn, cho dù việc truy cập hoặc sử dụng đó đã được bạn cho phép hay chưa. Bạn nên thông báo cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

Điều khoản khác

Thông tin bổ sung sau liên quan đến các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi:

 • Truyền thông tin đến các quốc gia khác . Là một công ty đa quốc gia, chúng tôi có thể truyền tải thông tin giữa và giữa các chi nhánh của chúng tôi. Do đó, thông tin của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có cơ sở vật chất hoặc nơi chúng tôi có sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi thực hiện các bước để xử lý thông tin cá nhân bằng cách sử dụng luật pháp của quốc gia mà chúng tôi nhận được thông tin của bạn lần đầu tiên.

Đối với một số khu vực pháp lý nhất định, Thông tin Cá nhân của bạn có thể tuân theo luật pháp của quốc gia mà nó được chuyển đến và nếu được luật pháp cho phép, có thể được truy cập mà không cần thông báo cho bạn bởi tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan an ninh quốc gia của quốc gia đó. Bằng cách sử dụng và tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn xác nhận việc thu thập, chuyển giao quốc tế, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn.

 • Ứng dụng / trang web của bên thứ ba . Chúng tôi không kiểm soát các hoạt động bảo mật của các trang web hoặc ứng dụng mà chúng tôi không sở hữu. Người dùng được khuyến khích đọc chính sách bảo mật của các tài sản đó để đưa ra quyết định sáng suốt về việc sử dụng chúng.
 • Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật và thông lệ của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng thông báo lên trang web của mình để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi và cho biết thời điểm nó được cập nhật gần đây nhất. Nói chung, những thay đổi về chính sách quan trọng sẽ chỉ áp dụng cho những thông tin được thu thập sau ngày thay đổi. Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm ngày "có hiệu lực" và "cập nhật lần cuối". Ngày có hiệu lực là ngày mà phiên bản hiện tại có hiệu lực. Ngày cập nhật cuối cùng đề cập đến ngày phiên bản hiện tại được sửa đổi về cơ bản lần cuối.
 • Thu thập thông tin từ trẻ em. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của trẻ em, trang web và dịch vụ của chúng tôi hướng đến khán giả nói chung chứ không hướng đến trẻ em. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi hoặc trẻ vị thành niên được định nghĩa khác trong luật hoặc quy định địa phương mà không có sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ. Nếu chúng tôi biết rằng ai đó dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân thông qua một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của mình.
 
21:07:08, 01/04/2022