CHỌN THẺ THEO DANH MỤC

Visa là gì? Công ty Visa là công ty gì?

Thẻ tín dụng Visa là gì?

Ưu điểm và nhược điểm của thẻ Visa

Thẻ Visa sử dụng như thế nào?

Phân loại thẻ Visa

Thẻ Visa được chia làm 3 loại:

Thẻ tín dụng

Thẻ ghi nợ

Thẻ trả tước

Các loại thẻ tín dụng Visa

5 loại